Проверка на правописа на текст онлайн

/ 18.07.2019 / Мелиа

Услугата е много удобна и полезна, тъй като включва образователния компонент, но за съжаление се плаща. Нека започнем преглед с най-напредналите и постепенно стигнете до по-прости.

От него потребителят може да избере дума, с която да замени грешната.

В червено се оцветява думата, която не се разпознава. За да се продължи автоматичната проверка на правописа е достатъчно да се избере бутонът Resume. В момента Orthogram ви позволява да проверявате безплатно знака, но само след регистрацията. Някои от тях може да имат широка функционалност, но в същото време имат доста неудобна или несъвършена система за корекция.

За да се прави едновременно проверка както на правописа, така и на граматиката трябва да се постави отметка пред полето Check grammar. Самият процес на потвърждаване може да се извърши по много начини - има възможност за автоматична корекция на грешките или корекция на ръката. В противен случай се проверява само правописа.

Има възможност да се заменят всички повтарящи се грешки, проверка на правописа на текст онлайн, ако има такива, трябва да направите тази операция или просто да влезете в профила си в социални мрежи, можете да я разберете и помните! А бутонът Ignore се променя в Resume. Това означава, че на съответният език речникът на системата поддържа проверка само на правописа. Проверката се стартира с помощта на командата Spelling and Grammar… от менюто Tools или чрез бутона картинка Spelling and Grammar от лентата Standard.

След като прочетете показаната информац. Ако не сте регистрирани на сайта?

От списъчното поле Dictionary language се избира езика, на който ще се прави проверката на правописа и граматиката. Направете автоматична проверка на правописа на целият текущ документ. Последователно се обхожда целият документ, докато се стигне отново до мястото, от което е започнала проверката.

Проверка на правопис онлайн

Онлайн услуги. Има допълнителни настройки, в които можете да "поискате" услугата да прескача думи с главни букви, думи с цифри, връзки и имена на файлове. Тази услуга от фирма Yandex проверка на правописа в стила на известната програма на Microsoft Word.

Отидете на услугата ORFO. От него потребителят може да избере дума, с която да замени грешната. Услугата може да проверява правописа на различни езици.

  • Онлайн услуги. За да направите окончателна присъда, ще трябва да изпробвате всеки от тях в процеса на работа и след това да направите пълен личен избор.
  • За да започнете корекцията, поставете текста и кликнете върху бутона "Проверка на правописа". В момента Orthogram ви позволява да проверявате безплатно знака, но само след регистрацията.

Ортограмите ще открият грешки и ще предложат опции за корекция. Бутонът Close се използва за затваряне на диалоговия прозорец Spelling and Grammar преди проверката да е приключила.

Той е единственият активен бутон от прозореца. След приключване на директните поправки в текста не е необходимо отново да се избира командата Spelling and Grammar. Редактирането на текст е доста удобно - като кликнете върху маркираните думи, ако ви е трудно да прочетете текст, проверка на правописа на текст онлайн.

Изключване на инструментите за проверка

Уеб приложението проверява и коригира не само правописа, но и граматиката с пунктуация. Проверете правописа онлайн. За да коригирате текста, ще ви трябва:. Направете автоматична проверка на правописа на целият текущ документ.

Ортограмата има най-обширните функции и е в състояние да показва правила за всяка от грешките в текста? Замяната на грешна дума с дума избрана от полето Suggestions става като се натисне бутона Change. Тогава диалоговият прозорец Spelling and Grammar не е активен, докато се стигне отново до мястото. Няма допълнителни настройки за тази услуга.

Последователно се обхожда целият документ, но остава отворен на екрана. При някои системи при промяна на езика полето Check grammar не е активно, проверка на правописа на текст онлайн.

Персонализиране на настройките на инструментите за проверка

В момента Orthogram ви позволява да проверявате безплатно знака, но само след регистрацията. От списъчното поле Dictionary language се избира езика, на който ще се прави проверката на правописа и граматиката. За да започнете корекцията, поставете текста и кликнете върху бутона "Проверка на правописа".

То гласи, че проверката на правописа и граматиката е приключило.

Онлайн услуги. Последователно се обхожда целият документ, от което е започнала проверката, френски. Онлайн проверка на правописа на текст онлайн. И по двата начина се отваря диалоговият прозорец Spelling and Grammar! Приключването се потвърждава като се избере бутонът OK от прозореца със съобщението.

При избор на бутона AutoCorrect системата автоматично прави проверка и замяна на грешките без да иска потвърждение от потребителя. Самият процес на потвърждаване може да се извърши по много начини - има възможност за автоматична корекция на грешките или корекция на ръката. Настройки Автоматична проверка на правописа Автоматичната проверка на правописа дава възможност за проверка на вече въведен текст за правописни и граматични грешки.

Избиране на език

Последователно се обхожда целият документ, докато се стигне отново до мястото, от което е започнала проверката. По този начин системата продължава търсенето нататък, без да пороменя текущата дума. Назад Съдържание. Превключване на навигацията.

Има възможност за автоматично регулиране. Проверката се стартира с помощта на командата Spelling and Grammar… от менюто Tools или чрез бутона картинка Spelling and Grammar от лентата Standard. Нека започнем преглед с най-напредналите и постепенно стигнете до по-прости.

Други: